LogoRld.jpg

header.jpg

Lopende projecten

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Regionaal Landschap Dijleland vzw voert zowel projecten uit op particuliere als openbare eigendommen.  De aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, knotbomen en hoogstamboomgaarden staan hierbij centraal. Met het Landschapsteam werken we niet alleen aan landschapszorg, maar ook aan het behoud van klein historisch erfgoed.

Ben je eigenaar van een lapje grond waar best nog wat ruimte is voor natuur? Of heb je een klus voor het Landschapsteam? Contacteer ons en dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Als je voldoet aan de projectvoorwaarden kan je zo genieten van onze hulp en een aardige subsidie.  Onder de projecten Breedsmoel zoekt poel, Hoogstamboomgaarden en Hagen, houtkanten, knotbomen vind je alvast meer info. Bekijk ook de pagina over het Landschapsteam.

 

Breedsmoel zoekt poel

Poelen zijn onmisbare voorplantingsbiotopen voor onze amfibieën.  Wij herstellen verlande poelen in hun oude glorie of leggen nieuwe poelen aan.  Extra aandacht hebben we voor de Vroedmeesterpad en Kamsalamander.  Lees meer...

Hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn zowel op cultuurhistorisch als ecologisch vlak erg belangrijk.  We herstellen oude hoogstamboomgaarden en leggen nieuwe hoogstamboomgaarden aan.  Lees meer...

Hagen, houtkanten, knotbomen

Deze kleine landschapselementen vervullen een onmisbare ecologische functie in het landschap.  Regionaal Landschap Dijleland vzw plant nieuwe hagen, houtkanten of knotbomen aan of voert achterstallig onderhoud uit.   Lees meer...

Landschapsteam: werken aan landschapszorg en klein historisch erfgoed

De 'landschapsanimator' laat allerlei werken uitvoeren rond landschapsherstel en het behoud van klein historisch erfgoed.  Lees meer...

Holle wegen

Holle wegen spelen een belangrijke rol in ons landschap.  Sinds 1999 hebben we al verschillende acties ondernomen om de holle wegen in het Dijleland op te waarderen.  Lees meer...

Ijskelders en bunkers

Met dit project werken we aan de cultuurhistorische en ecologische opwaardering van bunkers, ijs- en groentekelders.  Vaak zijn deze oude bouwwerken geschikte winterverblijven voor bedreigde vleermuizensoorten.   Lees meer... 

Integrale projecten voor grotere sites

Het Dijleland telt een heel aantal domeinen of hoeves die vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch standpunt bijzonder interessant zijn. Een opknapbeurt voor dergelijke sites vraagt een integrale aanpak.  Lees meer...

Trage Wegen

Samen met diverse partners werken we aan het opnieuw openstellen van verloren gewaande buurt- of voetwegen.   Lees meer...

Zwaluwen

Onze zwaluwen hebben het niet makkelijk.  Verschillende gemeenten zetten projecten op, voornamelijk ten voordele van de Huiszwaluw.  Regionaal Landschap Dijleland vzw ondersteunt de gemeenten bij hun zwaluwprojecten.  Lees meer...

Landbouwbedrijfsplanning

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij helpen landbouwers bij het afsluiten van beheerovereenkomsten voor natuur- en milieubeschermende maatregelen.   Lees meer... 

Natuurpark De Groene Vallei

In februari 2014 werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het natuurpark De Groene Vallei in de gemeenten Herent, Kampenhout, Kortenberg en Steenokkerzeel.  Lees meer...

Strategisch project Horizon (Zoniënwoud)

In maart 2014 startte het project HORIZON dat de verbinding tussen het Zoniënwoud en de gemeenten Hoeilaart en Overijse wil verbeteren.  Lees meer...